Elektrikerna i Sala har gjort ett omfattande och fantastiskt arbete i fastigheten 2020-2021 och numera har vi nydragen och säker el i hela kåken!