Andreas Jansson är en trubadur vi har bjudit in till bygdegården!