Upplands Brandservice hjälpte oss 2019 med brandskyddsarbete i bygdegården, och gjorde även den fina utrymningsplanen som finns på bild!