Bygdegårdarnas Riksförbund, självklart är vi anslutna!