Köket. Målades om och rustades våren 2019. Lite arbete kvarstår